Solidaritet

Vi vill här visa vårt stöd till andra kamper som pågår för vildmark och en levande framtid.

TURVA
Ett aktionsnätverk mot uranindustri och för dennas nedkörning.
http://turvaverkosto.wordpress.com/category/language/svenska/ 

Rädda Akalla ekoodling
Stadsnära permakulturodlingsfält som hotas av nedläggning.
http://www.odling.eko08.net/ 

Hambach Forest Occupation
En ockupation pågår för att rädda en skog från kolindustrin i Tyskland. Vi känner igen oss mycket i deras situation.

http://hambacherforst.blogsport.de/

Coal Action Scotland
Jobbar med att stoppa kolgruvor i Skottland.
http://coalactionscotland.org.uk/

La ZAD
I Frankrike kämpar folk mot planerna på en ny flygplats utanför Nantes, konflikten har blivit en symbolfråga om exploatering av bönder och landsbygd och engagerar massa människor!
http://zad.nadir.org/?lang=en 

Heaven or sHell
är ett nätverk med syfte att stoppa alla planer på utvinning av fossilgas i Skåne. De arbetar för att ändra minerallagen så att den ger markägare, kommuner och länsstyrelser rätt att säga nej.
http://heavenorshell.se/

Karats Råvvåive vildmark
Kämpar för att ett stort vildmarksområde ska skyddas mot exploatering.
http://krvildmark.blogspot.se/

Rädda Vättern
Jobbar med att skydda Vättern från gruvbolag och militärens dödsövningar.
http://raddavattern.blogspot.se/

Sustaining the Wildcoast
En person från den här organisationen i Sydafrika besökte oss i lägret i somras.
http://swc.org.za/

Cascadia Forest Defenders
Har kämpat för skogar sedan början av nittiotalet.
http://www.forestdefensenow.com/

Tar Sands Blockade
Gör blockader och aktioner för att stoppa tjärsandsoljeledningar.

tarsandsblockade.org

The Unist’ot’en Camp is a resistance community whose purpose is to protect sovereign Wet’suwet’en territory from several proposed pipelines from the Tar Sands Gigaproject and shale gas from Hydraulic Fracturing Projects in the Peace River Region.
http://unistotencamp.wordpress.com/

The Observer TreeMiranda Gibson klättrade upp i detta gamla eukalyptusträd den 14 december 2011 och har bestämt sig för att stanna tills skogen på södra Tasmanien är skyddad.